Projekty, ktoré sme realizovali.
Fontány a FlowControl.
Fontány
Multimediálna
Plávajúca fontána - Košice.
Realizácia prebiehala v súčinnosti so správcom parku Správou Mestskej Zelene v Košiciach. Fontána pozostáva z jedného čerpadla, digitálneho riadenia pomocou PLC a vzdialenej správy. Viac informácii