Vytváramé moderné fontány.
fontány
Moderné riadenie fontány.
fontány
Úsporne a digitálne prvky.
Vo fontánach využívame najmodernejšie čerpadlá, ktoré nie len šetria investície a priestor ale aj finančnú prevádzku fontán. Vďaka digitálnemu riadeniu pomocou protokolu DMX-RDM je možné čerpadlá a iné prvky presne ovládať ale aj kontrolovať ich stav.
fontány
Nekonečné možnosti farieb.
Profesionálne LED svietidlá ponukajú širokú škálu farieb a to presne 16777216 rôznych farieb v základnom režime. Vďaka inováciam je možné prevádzkovať svetlá aj počas suchej prevádzky.
fontány
Projekcia na vodnú clonu.
Vďaka vodnej clone je možné na ňu premietať akýkoľvek obsah. Vďaka video serveru je možné obsah prispôsobiť podľa potrieb a následne ho premietať počas podujatia alebo show.
fontány
Špeciálne efekty.
ŠPeciálne lasérové či svetelné efekty ozvlášťňujú a odlišujú multimediálnu fontánu od ostatných. Pomocou lasérov je možné nie len vytvárať zaujimavé efekty ale je možné vykresľovať do vody text či logá.
Multimediálne prvky
multimediálne prvky
Hudobný modul.
Spievajúca fontána je veľmi zaujímavým prvkom mesta či obce. V súčanosti je len veľmi málo programov, ktoré dokážu urobiť zo štandardnej fontány spievajúcu.

Po pridaní hudobného modulu do nášho systému je možné urobiť z obyčanej fontány spievajúcu. Fontána zahrá akúkoľvek skladbu, ktorú jej nahrajete na externý USB kľúč. V prostredí ovládania fontány nechýbajú funckie ako vytváranie a prehrávanie playlistov či výber konrétnej skladby.
Video server.
Modul zabezpečuje spracovanie videa a jeho distribúciu až k projektoru.
Externé svietidlá.
Vďaka profesionálnym svetlám, ktoré sú umiestnené mimo telesa fontány dokážete ozvláštniť jej prevádzku.
Laserové show.
Systém podporuje aj laséry vďaka, ktorým vieme vytvoriť zaujímavú show.
multimediálne prvky
Súčasti na mieru.
Pri navrhovaní a realizácii fontány je možné vytvoriť rôzne funkcionality na mieru alebo podľa požiadaviek. Náš flexibilný systém umožnuje upravovať už aj existujúce programy a vylepšovať ich. Či už ide o to ako bude vyzerať Vaša vodná hra alebo budete chcieť prepojiť ľudí priamo s fontánou.