Systém riadenia FlowControl
hardware
Toto je programovateľný automat.
Programovateľný automat (PLC) predstavuje kľúčový prvok nášho systému Flow Control. Vďaka tejto inovatívnej technológii môžeme softvérovo ovládať fyzické prvky a elektroinštaláciu s vysokou presnosťou a spoľahlivosťou.

Okrem toho PLC umožňuje vykonávať rôzne úlohy, ktoré by boli ťažko zvládnuteľné pri použití tradičných metód. Vďaka svojej programovateľnosti môžeme upraviť funkcie PLC tak, aby sa dokonale prispôsobovali Vašim potrebám.
hardware
Automatizované riadenie.
Vďaka rôznym perifériam a senzorom je možné reagovať na aktuálnu situáciu Vášho projektu vďaka čomu je možné automatizovať riadenie všetkých zariadení v priestore.

FlowControl ponúka aj prepojenie rôznych cloudových služieb a externých zdrojov dát, ktoré zefektívnia prevádzku Vášho zariadenia či projektu.

Čo všetko je možné pripojiť k PLC?


  • Spätné väzby z elektroinštalácie ako stav stykačov, ističov atď.
  • Hladinové sondy
  • Možnosť merať: intenzitu svetla, rýchlostť vetra, smer vetra, senzor dažda
  • Spotreba elektrickej energie
  • Spotreba vody
  • Predpoveď počasia
  • Vaše externé systémy
Flexibilita.
Moduly pomáhajú rozširovať systém o nové funkcie a možnosti. Vďaka čomu je možné sa prispôsobiť Vašim potrebám.
Správa z mobilu.
Vaše zariadenia je možné pripojiť do cloudu a umožnujú tak ovládanie z kadekoľvek.
Škálovateľnosť.
Vďaka podpore rôznych protokolov je možné nasadzovať vedľa iných riešení.
Notifikácie.
Kľudnú prácu a spánok Vám zabezpečia SMS či Emailové notifikácie. Tie Vás informujú o stavoch v reálnom čase.
Komplexnosť.
Náš systém je možné nasadiť nie len na jednoduché projekty ale aj na komplikované systémy či dokonca multimediálne diela.
Integrovaný API systém.
API systém umožnuje integráciu do Vášho riešenia či systému. API umožnuje ovládať zariadenia lokálne ale aj cez cloud.
software
Vzdialená správa
Vzdialená správa umožnuje riadiť a ovládať vzdialene Váš systém Flow Control. Vďaka tomu je možné ovládať zariadenia z kadekoľvek na svete prostredníctvom mobilu alebo počítača.
software
Vizualizácia dát
Vizualizácia dát je neoceniteľným nástrojom pre lepšie porozumenie a monitorovanie rôznych parametrov, ktoré ovplyvňujú efektívnosť a fungovanie fontán. Vizualizácia prostredníctvom panelu poskytuje ľahko vyhodnotiteľnú reprezentáciu Vami sledovaných veličín.
software
Notifikácie
Systém zasiela podľa Vašcih nastavení notifikácie prostredníctvom e-mailov aj SMS správ. Ponúkame možnosť aj vlastného "Callbacku" respektíve webhooku do Vášho systému. Vďaka notifikáciam budete včas informovaní o rôznych udalostiach, ako napríklad výpadok pripojenia, výpadok okruhu, alebo prekročenie sledovaného limitu.
riešenie
Eco friendly riešenie
V súčasnej dobe má systém Flow Control veľký význam v oblasti ekológie a udržateľnosti. Umožňuje efektívne riadenie toku energií a zdrojov, čo vedie k minimalizácii spotreby, zníženiu emisií, skleníkových plynov a ochrane životného prostredia.